Centrum inovací, vzdělávání a osvěty.
Společně propojujeme a posouváme hranice

psychosociálních věd.

Rychle se měnící postmoderní svět představuje stále větší výzvu pro vyrovnané zpracovávání
informací, kritické myšlení a vlastní psychohygienu. Společně jsme se jako tým
vydali čelit těmto výzvám zprostředkováním nejaktuálnějších a maximálně
praktických poznatků psychosociálních věd těm, kteří je nejvíce potřebují.

Blíží se konference

Kudy kam
s psychologií

20-21. října

Termín konference se každým dnem přibližuje, proběhne dne 20-21. října.
Bude zce celá řada zajímavých hostů, přednášek a workshopů.
Podívej se na celý program.

Nový a úspěšný projekt

Ambasador

7. listopadu

Budoucí objevy psychologie jsou v rukou dnešní generace středoškolských studentů.
Jejich cesta životem psychologie ale nemusí začínat až s přípravou na přijímací
zkoušky na univerzity. Věříme, že už na střední škole je možnost začít rozvíjet svůj
akademický potenciál a zápal pro posouvání vědeckého poznání lidské mysli.
Pokud Vás tato myšlenka oslovila, pak je projekt Ambassador právě pro Vás!

O Sinapsis

Co a jak to děláme?

Tvoříme inovativní programy s jasně vytyčenými výstupy a metodami, které vedou k naplnění našich cílů. Zároveň je v našich programech dostatek prostoru pro kreativitu našich účastníků či klientů. Naše iniciativy zahrnují především programy pro studenty středních škol, jejich propojování s odbornou veřejností a maximalizaci talentu nastupující generace profesionálů v našem oboru.

Propojujeme nejen jednotlivce s výzkumnými organizacemi, ale snažíme se propojovat i jednotlivé výzkumné či neziskové organizace mezi sebou.

Jednoduše řečeno se snažíme vytvořit most mezi teorií a praxí nejen v odborné praxi, ale především v reálném životě

Proč to děláme?

Cílem spolku je progresivní posun české a slovenské populace napříč všemi věkovými kategoriemi s primárním zaměřením na adolescenty a mladé dospělé v oblasti kritického a vědecko-psychologického přemýšlení a následného jednání směrem k zdravému rozvoji jedince i společnosti.

Kdo jsme?

Jsme sdružení nadšených profesionálů ze světa psychosociálních věd. Jsme především psychologové z praxe ale i z výzkumu. Patří mezi nás také studenti vysokých škol a na našich projektech se nemalou měrou podílí studenti škol středních.

Naši partneři