O projektu Ambasador

Projekt Ambasador sdružuje studenty vysokých a středních škol se zájmem
o psychologii a příbuzné vědy napříč celou Českou republikou i Slovenskem.

Projekt se zaměřuje především na rozvoj kritického a vědecko-výzkumného
uvažování a realizování projektů v oblasti psychologie a dalších příbuzných věd.

 

Obsah Projektu

V první části projektu Ambasador, se studenti seznámí s elementárními akademickými dovednostmi, jako jsou náležitosti výzkumu, etika výzkumu, vyhledávání kvalitních informací, psaní odborných prací, citování a základy statistiky. Každá přednáška je obohacena o praktická a interaktivní cvičení, která slouží k hlubšímu pochopení všech probíraných témat.

Druhá část projektu se studenti setkají s renomovanými odborníky z akademického prostředí či praxe na poli psychologie. Tyto přednášky mají pro studenty inspirativní charakter a současně jim otevírají dveře k jejich budoucím projektům, či výzkumné nebo praktické dráze.

Průběh a výstupy

K maximální užitečnosti a komplexnosti projektu Ambasador nezůstáváme pouze u teoretických znalostí, ale zaměřujeme se rovněž na jejich praktické využití. V průběhu projektu Ambasador studenti začínají ve skupinkách pracovat na vlastním projektu (např. výzkumu) na zvolené psychologické či podobné téma. V závěru projektu jeho výsledky či přínos prezentují ostatním účastníkům a případným dalším podporovatelům projektu (např.: v podobě vědeckého posteru).

K dosažení kvalitních výsledků v této praktické části budou mít studenti k dispozici manuál s podrobnými kroky výzkumného procesu, instruktážní videa a možnost konzultací a podpory ze strany našich lektorů. Je nezbytné, aby se spolu s ukončením poslední přednášky neztratil ani kontinuální rozvoj akademického potenciálu našich studentů. Proto po oficiálním ukončení projektu Ambasador našim studentům nabízíme navazující individuální podporu při přenosu jejich vědeckých posterů do prostředí jejich vlastních škol. Tam mohou sdílet své nově nabité akademické zkušenosti a předat je svým spolužákům prostřednictvím ústní prezentace (např.: v hodině společenských věd).

Pro koho je určen?

Zapojení do projektu Ambasador se může zapojit jakýkoliv student vysoké nebo střední školy. Nicméně z důvodu jeho časové náročnosti (účast na lekcích, konzultace, výzkum) ho doporučujeme převážně studentům 3. ročníků SŠ, nicméně zájem, iniciativa a nadšení do vědeckého poznání v psychologii je pro nás zásadnější než informace o aktuálním ročníku studia.

Cíle projektu

Čeho chceme dosáhnout?

Cílem projektu Ambasador je přiblížení oboru psychologie středoškolským studentům interaktivní formou populárně vědeckých přednášek. Projekt si klade za cíl nejenom poskytnout studentům orientaci v náležitostech a procesu výzkumu, etice výzkumu, vyhledávání kvalitních informací, citování a psaní odborných prací, ale také je motivovat a podpořit v jejich nástupu na vysokou školu, ve studiu oboru psychologie či v jejich navazujícím působení v akademické sféře.

Nezbytnou součástí projektu Ambasador je aktivní zapojení studentů do vlastního projektu, který je většinou realizován ve skupině. Tento projekt může být realizován buď formou vlastního výzkumu, který budou prezentovat formou vědeckých posterů nebo zajímavé teoretické/praktické práce např.: manuál, příručka, návod apod. na poli psychosociální věd (je vítané propojení s dalšími oblastmi např.: AI, sociální media aj.).

Tím studenti získají praktické zkušenosti s vědeckým zkoumáním, spoluprací v týmu a schopností prezentovat své výsledky. Projekt Ambasador rovněž klade důraz na rozvíjení zájmu a nadšení studentů pro vědeckou stránku psychologie a podporuje je v dalším prohlubování svých znalostí a dovedností v této oblasti. Přesah projektu proto následně spočívá v jeho rozšíření do středních škol po celé ČR.

Co vás čeká?

Co a jak to děláme?

  • Setkání se známými a významnými osobnostmi v oboru psychologie a příbuzných věd.
  • Série teoreticko-praktických přednášek výkající se vědeckého přemýšlení a realizování výzkumu.
  • Zdokonalení kritického přemýšlení.
  • Seznámení se lidmi „stejné krve“ se zápalem pro psychologii.
  • Praktické dovednosti ke zlepšení duševního zdraví.
  • Zdokonalení spolupráce.
  • Konzultace s odborníky
  • Nalezení svých silných (a možná i slabých) stránek
  • Certifikát o absolvování (vhodný k přeložení u pohovoru n VŠ)
  • A hlavně váš vlastní velký přínos k prevenci a výzkumu duševního zdraví v ČR a SK.

Pro koho je projekt Ambasador vhodný?

Do projektu se může zapojit jakýkoliv student vysoké nebo střední školy. Nicméně z důvodu časové náročnosti projektu doporučujeme přihlášení studentů 3. ročníků SŠ, ale pokud máš o přihlášení zájem a jsi v jiném ročníku, nevadí! Nadšení, iniciativa a zájem do projektu Ambasador je to nejdůležitější.

Aktuálně vypsané projekty

Výsledky a reference účastníků

Projekt Ambasador
2022 – 2023
Pilotní projekt

Podívejte se, jak si účastnící projektu vedli, co jim projekt přinesl a jaké jsou jejich úspěšné výsledky