O SINAPSIS

Rychle se měnící postmoderní svět představuje stále větší výzvu pro vyrovnané zpracovávání informací, kritické myšlení a vlastní psychohygienu.

Společně jsme se jako tým vydali čelit těmto výzvám zprostředkováním nejaktuálnějších a maximálně praktických poznatků psychosociálních věd těm, kteří je nejvíce potřebují.

„In Nostra Manus sunt Progenies Futurae“. V našich rukou jsou budoucí generace.

 

Proč to děláme?

Velmi dobře si uvědomujeme, že žijeme ve světě, ve kterém je snadné se ztratit v množství informací o světě i o člověku samotném. Jsme-li ztraceni v prostředí zahlcené obrovským množstvím informací, o kterých není snadné ověřit si jejich pravdivost, snadno podléháme různých dezinformacím a do této bubliny se snadno uzavíráme. Společně s novými médii častěji obracíme pozornost k nim něž k nám samým. Tím se může zhoršovat naše duševní kondice, což může vést až k duševním onemocnění. Hledání a ověřování pravdivých informací není snadná cesta, stejně jako práce na sobě, ale někde se začít musí. A proto tvoříme místo, kde s tímto procesem můžeme začít.

Cítíme, jakožto psychologové, spolu-zodpovědnost zhoršujícího se nárůstu duševních onemocnění v souvislostí s médii (sociální sítě), kriticko- vědeckým uvažováním. Z toho důvodu jsme založili neziskovou organizaci SINAPSIS – Institut aplikovaných psychosociálních studií.

Naše vize

Našim cílem je posouvání hranic praktických aplikací sociálně-psychologického výzkumu, popularizace vzdělávání o těchto oborech a osvěta v péči o vlastní psychohygienu. Věříme, že psychologie má v současné česko-slovenské společnosti nezastupitelnou roli jako nikdy dříve a chceme naplno ukázat potenciál, s jakým může posouvat kvalitu každodenního života jednotlivců a snad i udělat krůček ke lepší spokojenosti a kvalitě života společnosti jako takové.

Pro koho tady jsme?

Zaměřujeme se především na generaci dospívajících a mladých dospělých, protože právě oni budou jednou vést další generaci, vychovávat své děti, budou se starat o naši ekonomiku. Budou to lidí, kteří budou naši společnost posouvat určitým směrem. Je prokázáno, že vzdělanější a kvalitně informovaný člověk dělá rozumnější a moudřejší rozhodnutí.

CO a JAK děláme?

Tvoříme inovativní programy s jasně vytyčenými výstupy a metodami, které vedou k naplnění našich cílů. Zároveň je v našich programech dostatek prostoru pro kreativitu našich účastníků či klientů. Naše iniciativy zahrnují především programy pro studenty středních škol, jejich propojování s odbornou veřejností a maximalizaci talentu nastupující generace profesionálů v našem oboru.

Propojujeme nejen jednotlivce s výzkumnými organizacemi, ale snažíme se propojovat i jednotlivé výzkumné či neziskové organizace mezi sebou. Jednoduše řečeno se snažíme vytvořit most mezi teorií a praxí nejen v odborné praxi, ale především v reálném životě.

Co dalšího děláme?
  • výzkumu a vzdělávání v oblasti sociálně-psychologických věd,
  • popularizace psychologie, vědy, kritického přemýšlení a duševního zdraví,
  • osvěta v oblasti duševního zdraví a kritického přemýšlení v moderním světě,
  • podpůrné, preventivní a intervenční psychologické programy pro žáky základních škol, středních škol, učitele a zaměstnance,
  • školení pro populaci ohroženou nebo potenciálně ohroženou rizikem duševního onemocnění,
  • školení a podpora prevence podléhání zkreslených informací a dezinformací,
  • výzkum, vzdělávání a vývoj v oblasti psychologie, kritického myšlení ve spojitosti s novými technologiemi včetně strojového učení a UI.,

Náš tým

Kdo jsme?

Jsme sdružení nadšených profesionálů ze světa psychosociálních věd. Našim cílem je posouvání hranic praktických aplikací sociálně-psychologického výzkumu, popularizace vzdělávání o těchto oborech a osvěta v péči o vlastní psychohygienu. Věříme, že psychologie má v současné česko-slovenské společnosti nezastupitelnou roli jako nikdy dříve a chceme naplno ukázat potenciál, s jakým může posouvat kvalitu každodenního života. Naše iniciativy zahrnují podpůrné programy pro studenty středních škol, jejich propojování s odbornou veřejností a maximalizaci talentu nastupující generace profesionálů v našem oboru.

Mgr. et Mgr. Daniel CabákMgr. et Mgr. Daniel Cabák

Mgr. et Mgr. Daniel Cabák

Předseda spolku, psycholog

Mgr. Ivo ČerníkMgr. Ivo Černík

Mgr. Ivo Černík

Člen správní rady spolku, psycholog

Mgr. Ivo ČerníkMgr. Ivo Černík

Lucka Zedníková

Koordinátorka projektu Ambasador