PŘEDNÁŠKY O UPLATNĚNÍ PSYCHOLOGA

Sportovní psychologie

Mgr. Václav PetrášMgr. Václav Petráš

Mgr. Václav Petráš Sportovní psychologie

Vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií na Masarykově Univerzitě a zaměřuje se na psychologii sportu. Posledních osm let spolupracuje s Oceláři Třinec, zajišťoval mentální přípravu stříbrné “dvacítky" z letošního MS v hokeji a měl možnost podílet se na úspěších, jako byly zisky tenisových grandslamových titulů či olympijských a paralympijských medailí.

Snaží se udělat z mentální přípravy srozumitelnější a praktičtější záležitost, než tomu bylo doposud, a s tímto cílem založil Akademii PsychologieVykonu.cz, podcast Psychologie výkonu v praxi a napsal knihu Psychologie vítězství, která vyšla v loňském roce a stala se bestsellerem nakladatelství Portál.

Mezi spolupracující organizace patří mimo jiné:

 • HC Oceláři Třinec
 • Český hokej
 • Český svaz Juda
 • Česká asociace Softballu
 • Česká baseballová asociace
 • Český hokejbalový svaz
 • Česká asociace squashe
 • SCM Českého atletického svazu
 • Česká asociace stolního tenisu
 • Český florbal
 • Český veslařský svaz
 • Krajská atletická akademie Ostrava

Dalo by se říci, že se celý jeho život točí okolo sportu. Ať už aktivně, pracovně či fanouškovsky, sportovní prostředí je pro něj místo, kde se cítí být "doma". I proto se vydal cestou sportovní psychologie a pomáhá sportovcům a týmům naplňovat jejich sportovní sny.

Můžete se těšit na:

V rámci přednášky nahlédnete do zákoutí netradičního psychologického směru, kterým je psychologie sportu. Dozvíte se, jak jsou sportovní výkony ovlivňovány nejen fyzickou přípravou, ale také psychickým nastavením, a jak je neméně důležité jej trénovat. Zjistíte, jaké to je se jako psycholog starat o mentální kondici vrcholových jedinců a týmů, kdy Vaše práce může být tím zlomovým, co rozhodne o světovém vítězství.

Psychologie paliativní péče

Mgr. Iveta PecnováMgr. Iveta Pecnová

Mgr. Iveta Pecnová Psychologie paliativní péče

Mgr. Iveta Pecnová trávila svá bakalářská studia v Českých Budějovicích a magisterskou psychologii absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Prošla kurzy kompletní krizové intervence, psycholog ve zdravotnictví či kurzy k diagnostickým metodám. Přesto se neuchýlila do zdravotnictví, ale našla si své místo v sociálních službách.

Už na střední škole začala dobrovolničit se seniory, což předurčilo její profesní směřování. Během studií se specializovala na gerontopsychologii a vyhledávala stáže zejména na pracovištích zaměřených na osoby staršího věku. Nyní působí čtvrtým rokem ve velkém pražském domově pro seniory a aktivně se věnuje zavádění paliativní péče do pobytových zařízení. V kontaktu s klienty využívá akceptující provázející přístup, který vychází z jejího probíhajícího výcviku v PCA psychoterapii a poradenství. V práci ji naplňuje především rozmanitost lidských setkání a vnímaná smysluplnost.

Můžete se těšit na:

Přednáška Ivety Pecnové na téma “Sdílené okamžiky na konci cesty aneb Psychologem v paliativní péči” umožní nahlédnout do zákulisí pokoje, ve kterém se odehrává setkání s umírajícím klientem. Dozvíte se, jak takový kontakt může probíhat, v čem je náročný a v čem naopak spočívá jeho přínos. Také zjistíte, jak vypadá plánování péče v závěru života, jak funguje multidisciplinární tým či jak lze poskytnout podporu rodině seniora. Příspěvek se také dotkne tématu dobrovolnictví a jeho role v oblasti paliativy.

Psychologie trhu a reklamy

PhDr. Romana Mazalová, Ph.D.PhDr. Romana Mazalová, Ph.D.

PhDr. Romana Mazalová, Ph.D. Psychologie trhu a reklamy

Životní optimistka a obsedantní perfekcionistka s punkem v duši. Zvědavá a stále hledající odpovědi na otázky, proč se lidé rozhodují tak, jak se rozhodují a jak jim díky takovému poznání zpříjemnit život v digitálním prostředí.

Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, Psychologie

Co vás zajímá: proč se lidé rozhodují, jak se rozhodují a co všechno na to má vliv

Můžete se těšit na:

Poodhalení skrytého fungování psychologie marketingu a jak nás každý den ovlivňuje od těch největších médií po ty nejmenší detaily, jako je barva tlačítka pro nákup. Pojďme se spolu podívat, s jakými triky se každý den setkáváme, jak je najít a úspěšně se jim bránit. Ukážeme si, že marketing nemusí být jen k zisku obrovských společností, ale i k šíření dobročinných myšlenek.

Pedagogicko-psychologické poradenství

Mgr. Jana VitáskováMgr. Jana Vitásková

Mgr. Jana Vitásková Pedagogicko-psychologické poradenství

Jmenuji se Jana Vitásková a jsem absolventkou bakalářského i magisterského studia psychologie na UP v Olomouci. Po dokončení studia jsem sice chtěla zamířit do zdravotnictví nebo k policii, ale okolnosti mě přesměrovaly na školství a převážně poradenskou a diagnostickou práci v PPP. V poradně pracuji již přes rok a denně zde využívám diagnostické metody a krizovou intervenci. Půl roku také souběžně s prací v PPP vedu skupinové terapie v klinické ambulanci. Dále jsem od září začala pracovat jako sdílený školní psycholog.

Osobně mě vždy velmi lákala práce s dětmi, stále však doufám, že si budu moct vyzkoušet i práci u integrovaných záchranných služeb nebo doprovázení umírajících (poradenství pro pozůstalé). Do budoucna pak plánuji absolvovat existenciální psychoterapeutický výcvik.

Vzdělání:

 • VŠ UPOL Bc. i Mgr. psychologie
 • kurz kompletní krizové intervence
 • psycholog ve zdravotnictví
 • kurzy diagnostických metod (převážně zaměření na intelekt pro děti a dospívající): IDS, IDS-P, SON-R, WJ-IE IV., školní zralost

Pracovní zkušenosti:

 • psycholog v PPP
 • sdílený školní psycholog
 • vedení skupinové terapie

Můžete se těšit na:

Práce ve školství je velmi různorodá, ať už v typologii klientů, jejich zakázek nebo způsobů plnění pracovních povinností psychologa – a pro stále ještě čerstvého absolventa je to jedno velké každodenní opakování všemožných oblastí psychologie. Blíže se pak ve své přednášce pokusím přiblížit poradenskou práci v PPP z hlediska nejčastějších zakázek klientů (např. předškolní věk, školní zralosti, poruchy učení a chování). Společně si přiblížíme výzvy a nástrahy, kterým psycholog v PPP denně čelí, důležitost komplexní péče a multioborové spolupráce, kterými se snažíme co nejvíce podpořit zdravý rozvoj a úspěšné vzdělávání dítěte v českém školství

Klinická psychologie

Mgr. Pavlína JaroměřskáMgr. Pavlína Jaroměřská

Mgr. Pavlína Jaroměřská Klinická psychologie

Jmenuji se Pavlína Jaroměřská a momentálně pracuji na somatických klinikách Fakultní nemocnice Hradec Králové jako psycholog ve zdravotnictví. Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu studia jsem si udělala kurz Psychologa ve zdravotnictví a kurz krizové intervence. Zatím nemám žádný terapeutický výcvik, ale ráda bych se pustila do existenciální psychologie.

Ve své praxi se denně setkávám s hematoonkologickými pacienty, pacienty, kteří jsou na JIP oddělení zcela odkázáni na pomoc personálu, ale i s pacienty, kteří mohou být hospitalizovaní i půl roku až rok. Na straně druhé docházím i za pacienty velmi starými nebo za specifickou skupinou pacientů s diabetem. Moje práce spočívá hlavně v poskytování podpůrné psychoterapie a pomáhání zvládání hospitalizace. Diagnostiku zatím dělám ve své práci pouze okrajově.

Můžete se těšit na:

Ráda bych se s Vámi podělila o to, jaké je zakládat pozici psychologa na somatických odděleních jako absolvent, jak může vypadat práce psychologa na klinice hematologie a gerontometabolické klinice, i o začátky výzkumu, který může zpříjemnit pacientům prostředí nemocničních lůžek. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že představa a realita klinické praxe může být hodně odlišná. Proto bych s Vámi ráda sdílela zkušenosti psychologa na somatických odděleních i ve zdravotnictví, které by Vám mohly pomoci v rozhodování, zda je tato cesta pravá právě pro Vás.

Mgr. Veroniku MikulíčkovouMgr. Veroniku Mikulíčkovou

Mgr. Veronika Mikulíčková Klinická psychologie

Bakalářské i magisterské studium jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži a připravuji se na atestaci z klinické psychologie. Pracovní zkušenosti jsem načerpala na oddělení pro léčbu závislostí, na akutním příjmovém oddělení, na interním oddělení a na dětském oddělení. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Náplň práce psychologa je v nemocnici velmi pestrá a zahrnuje psychodiagnostiku, krizovou intervenci a individuální i skupinovou psychoterapii.

Můžete se těšit na:

Ve své přednášce bych se ráda pokusila přiblížit práci psychologa na psychiatrii, nastínila možnosti uplatnění ve zdravotnictví a také to, že získáním diplomu vzdělávání psychologů nekončí. Ukážeme si společně, jaké to je pracovat s lidmi trpícími duševní poruchou, a jak tato práce může být jednou z největších výzev, ale také z nejzajímavějších pracovních cest psychologa.

Věděcká psychologie

Mgr. Ondrej Gergely Mgr. Ondrej Gergely

Mgr. Ondrej Gergely Věděcká psychologie

Absolvent jednooborové psychologie na FF UP Olomouc. V rámci svého doktorského studia na Katedře psychologie FF UP se ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc zabývá problematikou telemedicínských intervencí u pacientů s chronickým onemocněním. Zajímá se rovněž o digitální technologie a jejich využití v psychologii. V letech 2022–2023 působil také na Oddělení pro doktorské studium UP.

Můžete se těšit na:

Ve svém příspěvku se zaměří na vstup do vědeckého nebo akademického světa, kterým doktorské studium psychologie je. Přiblíží, jak takové studium probíhá, čemu všemu se doktorandky a doktorandi během svého studia věnují, jaké další perspektivy přináší a jak se v případě zájmu na takové studium dostat (nebo co zvážit a jak se na něj nejlépe připravit)

Projekt Ambassador

Mgr. at Mgr. Daniel CabákMgr. at Mgr. Daniel Cabák

Mgr. et Mgr. Daniel Cabák Projekt Ambassador

Vystudoval jsem magisterskou psychologii na FF UP v Olomouci a učitelství pro střední školy na pedagogické fakultě v Ostravě.

Jsem předsedou a zakládajícím členem spolku Sinapsis – Institut aplikovaných psychosociálních studií z.s. kde se podílím především na projektu Ambasador pro (nejen) středoškolské studenty. Chtěl bych, aby tento projekt přispíval svým dílem ke zlepšení duševního zdraví ve společnosti a rozvíjel vědecké a kritické myšlení nejen u účastníků tohoto projektu.

Pracuji jako školní psycholog na základní škole. Tato práce mě nesmírně baví a dává mi velký smysl. Pracuji individuálně s žáky, rodiči, pedagogy, ale i s třídními kolektivy. Jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku psychodynamického směru a založil jsem také společnosti Akademii psychologie s.r.o. kde se věnuji jejímu vedení a lektorování. Působím jako externí vyučující na UTB ve Zlíně nebo také na Newton University v Praze.

Můžete se těšit na:

Přednášku o zajímavém inovativním projektu pro zájemce o vědu a psychologii. Blíže se dozvíte, o čem projekt je, jaké možnosti díky němu získáte a jestli je to pro Vás ta pravá praxe, kterou byste při přípravě na studium psychologie chtěli mít.

Školní psychologie

Mgr. Jakub PisklákMgr. Jakub Pisklák

Mgr. Jakub Pisklák Školní psychologie

Má cesta k psychologii začala na střední škole. Ve třetím ročníku jsem si lámal hlavu s otázkou, co budu dál dělat. Matematika nebyla nikdy má silná stránka, zájem o historii nesliboval velké uplatněné a umělecká stránka se na jedné osudné hodině výtvarné výchovy ukázala jako žalostně zakrnělá. Obrátil jsem se ke společenským vědám a zde jsem nalezl psychologii. Po přečtení Dějin psychologie od Mortona Hunta jsem měl konečně jasno.

Ke školní psychologii mě dovedla myšlenka, že pokud pomůžu alespoň jednomu mladému člověku překonat překážky a trable v tomto kritickém období, může to výrazně ovlivnit průběh jeho dalšího života.

V současné době působím jako školní psycholog na technické a dopravní škole a na gymnáziu, dále jako diagnostik v SPC a bokem vedu svou soukromou praxi. Mimo zmíněné působím jako lektor pro Akademii psychologie.

Můžete se těšit na:

Během přednášky nahlédnete pod pokličku psychologické práce, se kterou jste se možná do této doby setkali pouze z druhé strany, a to školního psychologa. Přijďte se podívat, jak pestrá může být praxe ve školním prostředí, od psychologické osvěty po krizovou intervenci, a jak může školní psycholog díky své práci změnit životní cestu svých žáků.

Policejní psychologie

mjr. PhDr. et Mgr. Martina Velikovská mjr. PhDr. et Mgr. Martina Velikovská

mjr. PhDr. et Mgr. Martina Velikovská Policejní psychologie

Doktorka Velikovská, vedoucí oddělení psychologických služeb Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, koordinátorka policejního "Týmu krizové intervence", autorka knihy "Psychologie obětí trestných činů" představí svou profesi psychologa ve služebním poměru s akcentem na jeho krizově intervenční práci. Dozvíte se jak složitě systém krizové intervence u Policie ČR vznikl, co obnáší, a prostřednictvím konkrétních kauz a se zapojením účastníků bude tato služba diskutována. 

Můžete se těšit na:

V rámci přednášky se dozvíte vše, co Vás kdy zajímalo o krizové intervenci a práci s oběťmi v profesi policejního psychologa. Budete mít možnost podívat se na konkrétní kazuistiky a rozvést diskuzi, proč a jak dané věci fungují. Zjistíte tak, které informace o této práci jsou fakta, a které pouze mýty, a zdali je to psychologická cesta, po které byste se Vy sami chtěli vydat.

kpt. Mgr. Veronika Lavičkovákpt. Mgr. Veronika Lavičková

kpt. Mgr. Veronika Lavičková Policejní psychologie

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem například kurz Kompletní krizové intervence garantovaný Déčkem Liberec, kurz Dítě a ztráta od Poradny Vigvam.

V roce 2022 jsem nastoupila na současnou pozici policejního psychologa na Oddělení psychologických služeb u PČR. Hlavní náplní mé práce je psychodiagnostika (posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů o služební poměr), krizová intervence (pomoc obětem trestných činů, mimořádných událostí většího rozsahu, dopravních nehod atd.), psychologická péče (poradenství poskytované policistům a jejich rodinným příslušníkům, pomoc při řešení obtížných životních situacích a osobních nebo pracovních problémů, podpora v osobnostním rozvoji).

Můžete se těšit na:

Během přednášky se dozvíte vše, co Vás kdy zajímalo o práci policejního psychologa. Poznáte její různorodost, jaké to je pracovat s policií či oběťmi trestných činů, výběrovou cestu na tuto pozici a jaké kariérní možnosti v této oblasti psychologie jsou. Přijďte se podívat, jak může i psycholog pomáhat a chránit ty, kteří to nejvíce potřebují.

Instagram ve světě psychologů

Bc. Tina ŽabkováBc. Tina Žabková

Bc. Tina Žabková Instagram ve světě psychologů

Volám sa Tina a už piaty rok študujem psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci. Svoju cestu štúdiom som sa rozhodla zdieľať na mojom instagrame @tinazareen (kedysi @laskakspsychologii) – so všetkými radosťami aj starosťami, ktoré ma počas tých rokov na vysokej škole stretli. Instagram bol pre mňa tak trochu online denníčkom a zároveň možnosťou ukázať ľudom aspoň kúsok reality štúdia psychológie.

Na psychológii ma baví predovšetkým jej rozmanitosť a previazanosť s ďalšími odbormi. Zaujímam o prepojenie tela a duše, wellbeing, prácu so stresom, relaxačné techniky a o to, ako na naše duševné zdravie vplýva životný štýl. Okrem samotného štúdia teda u mňa nájdete aj tieto témy.

Můžete se těšit na:

A hoci vám toto všetko prezentujem online, veľmi rada vás uvidím aj v tom offline svete – na diskusii s Jančou a Luckou na Sinapsis konferencii. Teším sa na vás!

 
Lucie ZedníkováLucie Zedníková

Lucie Zedníková Instagram ve světě psychologů

Jmenuji se Lucie Zedníková a aktuálně začínám svůj druhý rok studia psychologie na FF UK. Začátky studia jsem se rozhodla doplnit o kurz krizové intervence, který nyní dokončuji, a ve kterém bych chtěla načerpat zkušenosti. Do konce studia bych se ještě ráda vrhla do koučinku a v budoucnu nejspíš směřovala do terapie a individuální nebo skupinové práce s dětmi. V psychologii mě toho baví ale čím dál více, a tak zatím nedokážu říct, u čeho konkrétně zůstanu.

Někteří mě možná také znáte z Instagramu @dayswithlucy, který jsem si založila ještě před přijímacími zkouškami s cílem sdílet svou cestu na psychologii a nyní už cestu k budoucímu povolání psychologa. Díky sociálním sítím jsem měla možnost poznat spoustu inspirativních lidí se stejným zájmem a vystoupit z komfortní zóny, což mi umožnilo pustit se do věcí, jako je například tvorba kartiček „Na psychologii”.

Můžete se těšit na:

Mimo sociální sítě se můžeme potkat v SINAPSIS v projektu Ambasador a nebo právě tady na konferenci. Těším se na vás!

WORKSHOPY

Krizové intervence

Mgr. Hanu PeigerovouMgr. Hanu Peigerovou

Mgr. Hana Peigerová Základy a zákoutí krizové intervence

Absolventka jednooborové psychologie, která se vám vynasnaží představit základy a zákoutí krizové intervence (zaujmou vás nebo vyděsí?). Během studia si vyzkoušela žití v Brně, Ostravě i Olomouci; jejímu srdci nejblíž však zůstala (své)rázná Ostrava, kam se později vrátila a žije tam dodnes. Momentálně kotví jako vedoucí Linky důvěry Ostrava při Městské nemocnici Ostrava, p.o., poradkyně na chatové poradně Nepanikař, z.s. a vyučuje budoucí psychology předmět krizové intervence na Ostravské univerzitě. V neposlední řadě (vlastně v prvé řadě) pracuje na plný úvazek jako školní psycholožka na ZŠ gen. Zdeňka Škarvady (neboť školní psychologové rozhodně nejsou o krizové situace ochuzeni).

Můžete se těšit na:

Během workshopu zažijete praktické ukázky práce krizového interventa a dozvíte se užitečné tipy a triky, jak i Vy můžete v krizové situaci druhému člověku pomoci a jakým největším chybám se naopak vyvarovat. Nebojte se a přijďte se podívat, jak může psycholog pomáhat i v těch nejnáročnějších životních situacích.

Jóga a meditace v psychologii

Bc. Barča KutáBc. Barča Kutá

Bc. Barča KutáJóga a meditace v psychologii

Ahoj vám všem! Jmenuju se Barča, jsem lektorka jógy a meditací a za pár měsíců ze mě, doufám, bude i psycholožka. Jóga mi už 10 let přináší do života praktické nástroje, díky kterým mě nebolí záda, když dlouho sedím u počítače, uklidním se před zkouškou, abych se neklepala jako králík, a těžké momenty, které v životě neodvratně přicházejí, vidím v širší perspektivě. Pomáhá mi i v práci s klienty na online poradně, když mi teorie ze školy nestačí. Na mém workshopu vám představím, jak se dá na jógu dívat z pohledu psychologie, a naučím vás několik jednoduchých dechových a meditačních technik, abyste tyto praktické nástroje mohli používat i vy.

Můžete se těšit na:

Během praktického workshopu si ukážete, že psychologie a duševní zdraví není pouze o stavu mysli, ale i těla. Na zážitkových ukázkách si představíte nejen, jak pomocí mysli ovlivnit tělo, ale také jak pomocí těla ovlivnit naše duševní zdraví. Nemusíte se bát, aktivity jsou fyzicky nenáročné, naopak ale praktické, kdy si osvojíte techniky, které Vám mohou pomoci v každé složité studentské situaci.

Koučování ve světě psychologie

Bc. Jana AlbrechtováBc. Jana Albrechtová

Bc. Jana AlbrechtováKoučování ve světě psychologie

Jana studuje navazující magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, je lektorkou workshopů o duševním zdraví v neziskové organizaci Nevypusť duši, koučkou a založila Instagramový a TikTokový účet @czechpsychologist, kde se věnuje tematice duševního zdraví a psychologie. Při svých studiích se věnovala adaptaci studentů na univerzitní život a díky své zálibě v pozitivní psychologii je právě toto skupina, na kterou se při koučování nejvíce zaměřuje.

Můžete se těšit na:

Koučování je forma psychologické práce, která je v České republice značně neukotvená a opředena mnoha mýty. O čem ale koučování jako psychologický přístup skutečně je? Z jakých vědeckých podkladů vychází a kdy a pro koho může být největší pomocí, jak se v životě posunout dále? Nejen na tyto otázky, ale především na zážitkové ukázky se můžete během našeho workshopu těšit. Ukážeme si koučování v praxi a když přispějete svou odvahou, může to být právě Vaše seberozvojové téma, ze kterého získáte nejvíce zkušeností.

Mgr. Ivo ČerníkMgr. Ivo Černík

Mgr. Ivo ČerníkKoučování ve světě psychologie

Zdravím Vás, účastníci,

Jmenuji se Ivo, jsem absolventem psychologie na FF UPOL a nadšencem do vzdělávání o fungování lidské mysli. Během svých studiích jsem se primárně věnoval klinickému prostředí dětské onkologie. Během magisterského studia jsem ale sám pro sebe objevil cestu manažerské psychologie jako efektivnější, ve snaze o zkvalitnění psychologických služeb v Česku. V současnosti mne tak najdete v pracovní psychologii, ale také jako nadšeného kouče, kdy se snažím studentům pomáhat ve šťastnějším zvládání jejich vysokoškolských studií. Na našem workshopu s Jančou bych Vám rád ukázal co nejvíce praktických tipů a triků, jak posilnit svou mysl, nehroutit se ani z těch nejnáročnějších univerzitních situací, a vysokou si co nejvíce užít!

Můžete se těšit na:

Koučování je forma psychologické práce, která je v České republice značně neukotvená a opředena mnoha mýty. O čem ale koučování jako psychologický přístup skutečně je? Z jakých vědeckých podkladů vychází a kdy a pro koho může být největší pomocí, jak se v životě posunout dále? Nejen na tyto otázky, ale především na zážitkové ukázky se můžete během našeho workshopu těšit. Ukážeme si koučování v praxi a když přispějete svou odvahou, může to být právě Vaše seberozvojové téma, ze kterého získáte nejvíce zkušeností.